Uluslararası Sözleşmeler

BAKANLAR KURULU KARARLARI, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER VE TÜZÜKLER
ADI TARİHİ
Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi 05.08.1999
Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi 22.07.1989
Dünya Kültürel Ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi 14.02.1983
Silahlı Bir Çatışma Halinde Kültür Mallarının Korunmasına Dair Sözleşme 02.04.1965
Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç Ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi Ve Yasaklanması İçin Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme 26.01.1981
Kültür, Eğitim ve Bilim Alanında İşbirliği Anlaşması 04.12.1997
Kültürel Varlıkların Kaçakçılığının Önlenmesi ve İadesinin Sağlanması Konusunda Karşılıklı Yardım Anlaşması 22.07.1998
Uluslararası Çalınmış ve Kanunsuz Şekilde İhraç Edilmiş Kültürel Varlıkların Geri Verilmesi UNIDROIT Sözleşmesi 01.07.1998
Yasadışı Yollarla Dolaşan Kültürel Eserlerin Yakalanması ve İade Edilmesi Konularında Gümrük İşbirliği Anlaşması 12.11.1998
Akdeniz'de Özel Koruma Alanlarına İlişkin Protokol 23.03.1986
Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunmasına Ait Sözleşme 12.02.1978
Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan Ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme 22.12.1996
Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme 13.11.1994
Kuşların Himayesine Dair Milletlerarası Sözleşme 17.12.1966
Milletlerarası Anıtlar Ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliği 18.05.1974
Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Doğal Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi 01.09.1984
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 12.05.1997