Perge Kazıları 2014 yılında devam ediyor.

 

Kentleşme sürecini tüm aşamalarıyla ortaya koyan Perge’de, yerleşim şemasının ve planlamaya dayalı kent modelinin aydınlatılması amacıyla 2013 yılında Antalya Müzesi Müdürü Mustafa Demirel başkanlığında, Dr. Onur KARA denetiminde sürdürülen kazı çalışmaları; Aşağı Kent’in kuzeyindeki Sütunlu Batı Cadde’de,  Sütunlu Ana Cadde’de ve Batı Nekropol’de yoğunlaşmıştır. 2014 yılında, bir önceki sezonda olduğu üzere yalnızca kazı çalışmaları değil, alan yönetimi kapsamında ziyarete açık durumdaki gezi güzergâhının rehabilitasyonuna, taşınmaz kültür varlıklarının belgelenmesine, restorasyonuna, konservasyonuna yönelik faaliyetler disipline ve koordineli şekilde devam etmektedir.

 

Resim Açıklamaları

Res. 1 Palaestra, kazı öncesi

Res. 2 Palaestra, kazı sonrası

Res. 3 Sütunlu Ana Cadde, çalışma öncesi

Res. 4 Sütunlu Ana Cadde, çalışma sonrasıRes._1.JPG  Res._2.JPG  Res._3.JPG  Res._4.JPG