HERAKLES HEYKELİNİN ÖZELLİKLERİ

            Herakles Heykeli, dünya heykelcilik tarihinin en büyük şahsiyetlerinden biri olan Lysippos tarafından, bronz orijinali M.Ö. 330-320 yıllarında yapılan “Herakles Farnese” isimli eserin Roma dönemi kopyasıdır. Söz konusu eserin 60’a yakın kopyası bulunmakta, küçük bronzlarda da defalarca tekrarlandığı görülmektedir. Heykelde hüzünlü, içe dönük ve patetik ifade, Geç Klasik-Erken Helenistik dönemlerin başlıca özelliklerinden biridir.

            Herakles Heykeli’nde gövdenin üst bölümü ile baş, öne ve sol omuza doğru eğik durumdadır. Saç ve sakal gür kıvırcık buklelidir. Herakles sol kolunun altında üzerinde Nemea aslanı postu bulunan sopasına dayandığı için gövde “s” kıvrımlıdır. Gövde adaleleri belirgin durumda olmakla birlikte bu belirginlik göğüs ve karında güçlü bir şekilde hissedilmektedir.

            Prof.Dr. Jale İNAN Herakles Farnese’nin dünya çapında önemli repliklerini incelemiş, sanat kalitesiyle bu eserin diğer repliklere göre üstün olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle Herakles heykelinin “Perge Herakles Farnese’si” adıyla anılmasını teklif etmiştir.     

 

 

 

HERAKLES KİMDİR?

Eski Yunan mitolojisinde Herakles, Roma mitolojisinde Hercules olarak bilinen kahraman, Baş Tanrı Zeus ile Alkmene’nin oğludur. Herakles ismi “Hera’nın ünü” manasını taşıdığı gibi “heros” yani kahraman sözcüğüyle de ilişkilidir.

Herakles gücün, yenilmezliğin ve mücadelenin simgesi olan yarı tanrı yarı insan mitolojik bir kişiliktir. Kalbinde taşıdığı iyilikle insanları bela ve musibetlerden korumayı ister. Hayatı boyunca Tanrıça Hera’nın kendisine karşı duyduğu kin ve kıskançlık ile mücadele eder. Mitolojiye göre Herakles on iki görevini bitirdikten sonra bir kaza sonucu yanar, tüm günahlarından tamamen arınır ve ölümsüzlüğe ulaşır.

 

HERAKLES’İN ON İKİ GÖREVİ:

            Thebai kralı kızı Megara’yı Herakles’le evlendirir ve çocukları olur. Ancak Hera Herakles’in delirmesine neden olur ve bu halde iken öz çocuklarını öldürür. Kahraman kendine gelince büyük bir acı duyar. Herakles Thespios adlı kişinin yanına sığınır ve suçundan arınır. Ancak Hera bunu yeterli bulmamıştır. Apollon kâhini Pythia aracılığı ile Eurystheus’un hizmetine girmesini buyurur. Herakles, Eurystheus tarafından verilecek bu on iki görevini başarıyla tamamlarsa hem suçlarından arınacak hem de ölümsüzlüğe ulaşacaktır. “Herakles’in On İki Görevi” şunlardır.          

1-Nemea Aslanı: Bu aslan Yunanistan’da Nemea bölgesine korku salmaktaymış. Herakles okları ve topuzuyla Nemea aslanını yenmeyi denemiş fakat başaramayınca onu boğarak öldürmüştür.

2-Lerna Ejderi: Yunanistan’ın Argos bölgesinde bulunan Lerna bataklığında yaşayan ve dokuz başlı bir yılan olan “Hydra” isimli bu ejderi kahraman sekiz başını keserek, dokuzuncu başını da büyük bir kayanın altına koyarak etkisizleştirmiştir.

3-Erymanthos Yaban Domuzu: Yunanistan’ın Arkadia bölgesinde yer alan Erymanthos dağında yaşayan korkunç yaban domuzunu Herakles ağ yardımı ile yakalamıştır.    

4-Kyreneia Geyiği: Tanrıça Artemis ile Tanrı Apollon tarafından korunan altın boynuzlu ve tunç ayaklı bu geyiği yakalamak için Herakles bir yıl uğraşmış, sonunda okla yaralayarak onu getirmeyi başarmıştır.

5-Stymphalos Gölünün Kuşları: Yine Arkadia bölgesinde bulunan Stymphalos gölünde gaga ve pençeleri tunçtan olan kuşlar insan etiyle beslenmektedirler. Herakles, Tanrıça Athena’dan aldığı zillerle kuşları korkutmuş ve oklarıyla onları öldürmüştür.     

6-Augias’ın Ahırları: Elis kralı Augias’ın sürüleri o kadar fazlaymış ki ahırları dağ gibi biriken gübrelerden kullanılmaz olmuş. Herakles Alpheios ve Peneios ırmaklarının yatağını değiştirerek ahırları bir günde temizlemiştir.

7-Girit Boğası: Girit kralı Minos’un beyaz boğası Tanrı Posedion tarafından delirtilince bütün ekinleri yemeye başlamış, sonunda Girit’te büyük kıtlık görülmüştür. Herakles onu boynuzlarından tutarak yakalamış ve Yunanistan’a götürmüştür.

8-Diomedes’in Atları: Trakya kralı Diomedes’in insan eti yiyen atları varmış. Herakles Diomedes’i öldürüp etini atlara yedirince hayvanlar ehlileşmiştir. Kahraman sonra bu atları alıp getirir. Kimilerine göre ise atları Olympos dağında vahşi hayvanlara parçalatarak öldürür.

9-Hippolyte’nin Kemeri: Amazonlar kraliçesi Hippolyte’nin tanrı Ares’in armağanı olan büyülü bir kemeri varmış. Herakles Hippolyte’yi öldürerek büyülü kemeri almayı başarmıştır.

10-Geryoneus’un Sürüleri: Dünyanın batı ucunda Okeanos ırmağının kenarında Dev Geryoneus büyük sığır sürülerini otlatmaktaymış. Herakles, Tanrı Helios’tan aldığı altın sandalla Okeanos ırmağını geçer ve Dev Geryoneus’u öldürerek sığırlarını alıp götürür.

11- Batı Kızlarının (Hesperidler’in) Altın Elmaları: Tanrı Zeus, Tanrıça Hera’ya düğün armağanı olarak büyülü elmalar verir. Bunları batılı kızlar ve bir ejderha korumaktadır. Herakles dünyayı sırtında taşıyan Atlas’ın yardımıyla büyülü elmaları alır.   

12-Kerberos’un Getirilmesi: Yer altı dünyası Hades’e bekçilik eden bir köpek olan Kerberos’u Tanrı Hermes ve Tanrıça Athena’nın yardımı ile Herakles yer altı dünyasından getirir.