Müze Kurucumuz

 

SÜLEYMAN FİKRİ ERTEN'İN HAYATISüleyman Fikri 1876 yılında Avusturya'nın Bosna Vilayeti, Tuzla Sancağı, Briçka'ya bağlı Rahiç kasabasında doğmuştur. Kültürlü ve soylu bir alenin çocuğu olan Süleyman Fikri'nin babası İmamzade Ailesi'nden Hacı Numan Efendi, annesi Sipahi Mustafa Bey'in kızı Ayşe Hanım'dır.


Çocukluğunda okumaya aşırı tutkulu olan Süleyman Fikri Erten okumanın yanı sıra camilere mum dökmüş, çiftlik işlerine yardımcı olmuş, ağabeyinin dükkanında çalışmıştır. İstanbul'da öğrenip görüp, Bosna'ya dönen öğrencilere hayranlık duymuş, İstanbul'a giderek orda öğrenim görme onda tutku haline gelmiştir. Bu arada kendi kasabasında tahrir dersleri almış, İstanbul'a gitmeden Hırvatça, Sırpça, ve biraz da Almanca öğrenmiştir. Ama onun en büyük isteği İstanbul'a gitmek, Arapça ve Türkçe öğrenmektir. 1894 yılında İstanbul'a Gazanfer Ağa Medresesine okumaya giden Süleyman Fikri bu dönemde parasal açıdan çok sıkıntı çekmiş, para ve yiyecek sağlamak, diğer bir deyişle "Cer toplamak" için Ramazan aylarında Anadolu'nun ve Bosna'nın köylerine gitmiştir.


1898'de Darülmuallim'e (Öğretmen Okulu) kaydını yaptırmıştır. Darülmuallim'de okurken bir yandan da cami derslerine devam etmiştir. 1900 yılında Öğretmen Okulunun ilk kısmını bitirir. Sıkıntılı geçen öğrenimini takiben, 1905 yılında Şehri Nasuh Zade Mustafa Efendi'den "İcazetname Darülmuallimin" , ve Edebiyat Şubesinden "Şahadetname" alır.(7 Mayıs 1906)
İlk olarak Bolu İdadisi'nde Coğrafya, Geometri, Ziraat, Resim öğretmenliği, 1908 yılında Antalya İdadisi Resim ve Türkçe öğretmenliğine atanır. 1915'ten sonra Antalya Lisesi Farisi ve Türkçe öğretmenliği yapar. Aynı zamanda bu okulun Müdür Vekilliğini ve Rum Okulu'nun Türkçe öğretmenliği, İmam Hatip Okulu'nun Ruhiyat ve Ahlak öğretmenliğini de yürütür.


İtalyanların Antalya'yı işgal ettikten sonra bölgedeki eski eserleri toplamaya başlamaları üzerine harekete geçerek Antalya'da bir müze kurulmasını sağlayan Süleyman Fikri, 1919 yılında Fahri Asar-ı Atika memuru olarak görevlendirilir. 1923 yılında Müze Memurluğu'na, 1924 yılında da Müze Müdürlüğüne atanır. Antalya Müzesi'nin kurucusu olan Süleyman Fikri Erten 1941 yılında 65 yaşında Müze Müdürlüğünden emekliye ayrılır.


Süleyman Fikri Erten, 1930 yılında Atatürk'ün Antalya'yı ziyaretinde, Aspendos tiyatrosunu gezdirmiş ve Atatürk'ün önünde konuşma yapmıştır. Ata'nın şerefine Antalya'da verilen akşam yemeğinde bulunmuştur.


Onurla sürdürdüğü hizmet yıllarını üretken olarak geçiren kurucumuz, ardında bizlere Antalya Tarihini ve Kültürünü anlatan birçok önemli belge ve kitap bırakmıştır. Günümüzde dünyaca ünlü müzeler arasında yer alan Antalya Müzesi'nin kuruluşunda büyük emekleri olan Süleyman Fikri Erten 1962 yılında 86 yaşında hayata veda etmiştir.