Kanunlar

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜ İLGİLENDİREN KANUNLAR
ADI SAYISI TARİHİ
Turizmi Teşvik Kanunu 2634 16.03.1982
Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 2863 23.07.1983
Çevre Kanunu 2872 11.08.1983
Milli Parklar Kanunu 2873 11.08.1983
Devlet İhale Kanunu 2886 10.09.1983
Kamulaştırma Kanunu 2942 04.11.1983
Boğaziçi Kanunu 2960 22.11.1983

İmar Ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Ve

6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

2981 24.02.1984
İmar Kanunu 3194 09.05.1985
Maden Kanunu 3213 15.06.1985
Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun 3573 26.01.1939
Kıyı Kanunu 3621 17.04.1990
Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun 3998 13.06.1994
Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanunu 4533 20.02.2003
Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun 4629 23.05.2000
Kamu İhale Kanunu 4734 22.01.2002
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 4735 05.01.2002
Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 4848 29.04.2003
Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5216 23.07.2004
Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu 5018 10.12.2003
Kültür Yatırımları Ve Girişimlerini Teşvik Kanunu 5225 21.07.2004

Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu İle Çeşitli Kanunlarda Değişiklik

Yapılması Hakkında Kanun

5226 14.07.2004

Bazı Kanunlarda Ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik

Yapılması Hakkında Kanun

5228 16.07.2004
İl Özel İdaresi Kanunu 5302 22.02.2005

Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak

Kullanılması Hakkında Kanun

5366 16.06.2005
Belediye Kanunu 5393 24.12.2004
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun 5706 02.11.2007
Vakıflar Kanunu 5737 20.02.2008
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun 6200 25.12.1953
Orman Kanunu 6831 08.09.1956

Aslında Vakıf Olan Tarihi ve Mimari Kıymeti Haiz Eski Eserlerin Vakıflar Umum

Müdürlüğüne Devrine Dair Kanun

7044 10.09.1957