Burhan VARKIVANÇ' ın KONFERANSI ERTELENDİ

17 Ekim 2014 tarihinde Müdürlüğümüzde,
Burhan VARKIVANÇ tarafından yapılacak olan konferans,

Akdeniz Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Sencer ŞAHİN' in vefatı dolayısı ile
24 Ekim 2014 tarihine saat: 16.00' ya ertelenmiştir.