Antalya Müzesi SalonlarıTABİAT TARİHİ VE PREHISTORYA SALONU
Bu salonda dünyanın oluşumuna tanıklık etmiş fosiller ve insanlık tarihinin ilk buluntuları...
TANRILAR SALONU
Bu salonda heykeltıraşlık ve mitolojinin muhteşem birleşimini görmek mümkündür.

LAHITLER SALONU
Bu salonda sergilenen lahitlerin büyük bölümü Perge nekropolünde yapılan kazılardan ele geçmiştir.
SERAMİK ESERLER SALONU
Uygarlığın ilerlemesi ile birlikte pişmiş toprak eserlerdeki estetik ve teknolojik gelişimi...
MOZAİK SALONU
Bir Pamfilya şehri olan Seleukeia'nm agorasında bulunmuş olan "Filozoflar Mozaiği" bu salonun...
ÖLÜ KÜLTÜ SALONU
Müze ek binasının alt katında ölü gömme geleneklerine ait örnekler sergilenmektedir...
BÖLGE KAZILARI SALONU
Bölge kazılarından gelen eserlerin sergilendiği bu salonda Likya, Pamfilya...
MERMER PORTRELER SALONU
Bu salonda çoğunluğu Roma dönemine ait, MS 2. yüzyıla tarihlenen kadın ve erkek başlar...
SİKKE, KÜÇÜK ESERLER VE İKONALAR SALONU
İkinci katta bulunan bu salonun sikke sergilemesi sergilemesi bölümünde...
İMPARATORLAR SALONU
Bu salonda Roma Döneminin imparatorları, imparatoriçeleri...
PERGE TİYATROSU SALONU
Perge Tiyatrosunda yapılan arkeolojik kazılar sonucu sahne binasından ele...
ETNOGRAFYA SALONLARI
Bu salonlara geçişte Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında yapılmış...