Antalya Müzesi Müdürlüğü
  • Neredeyim :

Doğu Garajı Nekropolü Salonu

DOĞU GARAJI NEKROPOL ALANI

Antalya ili şehir merkezindeki Eski Doğu Garajı Mevkii’ndeki Halk Pazarı, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin iş merkezi yapımı projesi kapsamında yıkılmış ve inşaat temel hafriyatı sırasında bu alanda çok sayıda Hellenistik ve Roma dönemlerine ait mezarlar gün ışığına çıkmıştır. Bu kalıntılar, bugün büyük bir kısmı modern yapılaşma altında kaybolmuş olan Antik Attaleia Kenti ve öncesine ait nekropol (mezarlık) alanın büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu alanda, Antalya Müzesi Müdürlüğü tarafından kurtarma kazısı gerçekleştirilmiştir.

Nekropol alanında yapılan arkeolojik kazılarda tamamı ana kayaya oyularak yapılmış sandık mezarlar, dromoslu oda mezarlar, khamasorion mezarlar ağırlıklı olmak üzere farklı mezar tipleri açığa çıkarılmıştır. Mezarların önemli bir kısmı soyulmamış ve korunmuş olarak günümüze ulaşmıştır. Bu mezarlar içerisinde yapılan kazı çalışmaları sonucunda, ilgi çekici mezar armağanları gün ışığına çıkarılmıştır. Alanda kazısı yapılan mezarlarda Antik Attaleia Kenti insanlarının inançlarını, ölü gömme geleneklerini ve yaşadıkları dönemin sosyo-ekonomik yapısını ve tarihini yansıtan pek çok arkeolojik ve antropolojik veriye ulaşılmıştır.

Kazılarda ele geçen buluntulara göre nekropolün  MÖ III. yüzyıl başından  MS IV. yüzyıla kadar süren uzun bir dönemde ortalama 700 yıl boyunca kullanıldığı, dolayısıyla bugüne kadar MÖ II. yüzyıl ortasında Attaleia adıyla kurulduğu bilinen kentin, bu tarihten çok daha önceleri var olduğu hakkında somut bilgilere ulaşılmıştır.